• 2023. 01. 31. kedd
    Marcella
  • 2 ℃
    6 ℃
  • Akciós autók Önnek!

Voice rendszer a logisztikában

Mind több magyarországi raktári rendszernél a hangfelismerésen alapuló technológia alkalmazás, mint hatékonyság növelő technológia jelenik meg, elterjedése elsősorban a komissiózás területén (pick by voice, voice picking) a legerősebb.

- TechPress


A Logpilot Kft. tanácsadói tapasztalattal rendelkeznek ezen az innovatív területen, így megosztották tapasztalataikat a témában. A hangfelismerésen alapuló technológia eszközei a fülhallgatóval és mikrofonnal kiegészített hordozható mobil terminál. Ezen eszköz segítségével a dolgozó szóbeli utasításokat kap a központi rendszertől (WMS), hogy melyik terméket, honnan gyűjtse össze (kiszedés), és a kiadott feladatok elvégzését szóban tudja a központi rendszer számára visszaigazolni.

A hordozható mobil terminál a központi rendszerrel (WMS, Warehouse Management System – Raktárirányító- és Nyilvántartó Rendszer) a helyi rádiós számítógépes hálózaton (WLAN) keresztül tud kapcsolódni.

A világon számos helyen elterjedt technológia segítségével jelentősen növelhető a logisztikai munka hatékonysága, pontossága, a munkavégzés egyszerűbbé és biztonságosabbá és költséghatékonyabbá tehető.

 

A pick by voice rendszer bevezetésétől várható előnyök a következők:

1) 99,9 százalék feletti munkavégzési pontosság

2) 15 százalékkal növekedő hatékonyság

3) A komissiózási feladat felvétele bárhol történhet a raktár területén

4) Megszűnik a papírfelhasználás és a kiszedési utasítások szétosztásának feladata

5) Megszűnik a feladat visszakönyvelésének adminisztrációs és a végellenőrzés munkaerő költsége

6) Egyszerűbbé válik a súlyadat, lejárati idő vagy egyéb cégspecifikus adat felvitele

7) A komissiózást végző dolgozó keze szabaddá válik, a szemét nem kell olvasással lefoglalnia, mindez a kiszedést könnyebbé teszi

8) Valós idejű visszajelzést és beavatkozási lehetőséget lehet biztosítani a raktári vezetés számára

9) Valós idejű készlet vezetés és figyelés biztosítható

10) Szabad kéz és szabad szem: nagyobb munka biztonság:

11) Leegyszerűsített betanítás: szóbeli utasítások egyszerűbben tanulhatók

12) Egyenletes munkateljesítményt lehet biztosítani az egyes dolgozók közt és gyorsabb a munkavégzés

A voice rendszer előnyei leginkább az alacsony árrésű, nagy volumenű, nagy élőmunka igényes kiszedési területeken mutatható ki, emiatt a pick by voice rendszer első bevezetői és úttörői az élelmiszer és vegyi áru nagykereskedők és kiskereskedők voltak. A pontosság és hatékonyság hangsúlyozottan fontos ezeknél az alacsony fedezetű, nagy élőmunka igényes tevékenységeknél, amely igényt a pick by voice technológia a komissiózást végzők mindkét kezének és figyelmének szabaddá tételével biztosított.

A dolgozók számára a tényleges munkavégzéshez két szabad kezet biztosító eszköz a hűtött és mélyhűtött termékek komissiózásánál különlegesen jól használható. Ezeknél a munkavégzéseknél a kesztyű nehézkessé teszi a papír vagy a hagyományos RF kézi mobil terminál használatát. A nem egalizált termékek súlyadatának felvétele és a kiszedési feladat végrehajtásokhoz kapcsolódó adatrögzítés a voice terminál használatával egyszerűen elvégezhető.

A megnövekedő pontossággal elérhető, hogy a költséges végellenőrzési munkát a minimálisra lehessen leszorítani, ezzel a logisztikai rendszer költséghatékonysága megnövekszik.

 

  


A pick by voice rendszer pontosság növekedése biztosítja a legnagyobb költség megtakarítást, amely előny legtöbb esetben egymagában biztosítja a gyors megtérülést (ROI). Annak ellenére van ez így, hogy a kiszedési hibák arányát általában alábecsülik (mivel pontos adat általában ritkán áll rendelkezésre), és a hibák okozta eltérések sok esetben a közös gazdasági egységben lévő nagykereskedelmi és kiskereskedelmi hálózaton belül maradnak.

A komissiózási hibák költsége különböző lehet hiányos kiszedés, túlszedés vagy hibás kiszedés esetén.

 

Nagykereskedelem:

Hiányos kiszedés: A költség jellemzően adminisztrációs jellegű, kezelni kell tudni a téves kiszállítás miatti reklamációt, és az értékesítésből származó haszon is elmarad.

Többlet kiszedés: Amennyiben ez visszajelzésre kerül, a termék visszaszállításának és visszavételének költsége, a termék visszavételének munkaidő költsége merül fel. Számos esetben a készlet leírásának költsége jelentkezik, amennyiben a szállítmány szavatossága lejár, vagy a termék minőségi hibával kerül vissza a raktárba. Amennyiben a hibát a fogadó oldal nem jelzi, készlet veszteség keletkezik, aminek átlagos költsége 10-15 EUR.

Téves kiszedés: Amennyiben a hibát észlelték és jelentették is, a költségek a hiba kezelésére fordított adminisztrációs ráfordításból, a kieső értékesítés elmaradt hasznából, a szállítási és visszaszállítási költségből és a visszáruzás munkaerő ráfordításából származnak. Számos esetben a készlet leírásának költsége is jelentkezik, amennyiben a szállítmány szavatossága lejár, vagy a termék minőségi hibával kerül vissza a raktárba. Amennyiben tévesen a hibát csak hiányos kiszedésnek azonosítják (ebben az

esetben az elküldött termék nem kerül visszaküldésre és kifizetésre sem), ebben az esetben a költségek a kintlévőség követelésének adminisztrációs kezeléséből, és a készlet leírásából származnak.

A felmért nagykereskedőnél egy kiszedési hibából származó átlagos költség a 6 és 30 EUR közt mozog konzervatív, alulbecsült számítással.

 

Kiskereskedelem

Hiányos kiszedés: A költségek a készlet vezetés és korrekció adminisztrációs többlet ráfordításából, és – amennyiben a termék készlete kifogy az üzletből – az értékesítés kieső árbevételéből származik. (felmérések szerint a hiányos kiszedések 20 százaléka okoz később a kiskereskedelmi egységnél készlet hiányt)

Többletszedés: A költségek a készlet vezetés és korrekció adminisztrációs többlet ráfordításából, visszáru szállítási költségből (amennyiben a túlszedés okozta többlet készlet eléri azt a szintet, amikor már visszaszállítást kell kezdeményezni), és a visszáru kezelésére fordított munkaerő többlet költségből származnak.

A többletkiszedés számos esetben okoz készlet leírási veszteséget a termék szavatossági idejének lejárta miatt.

Téves kiszedés: A költségek a készletvezetés és korrekció adminisztrációs többlet ráfordításából, és – amennyiben a termék készlete kifogy az üzletből – az értékesítés kieső árbevételéből származik. Amennyiben a tévesen kiszállított termék készlete eléri azt a szintet, amikor már visszaszállítást kell kezdeményezni, visszáru szállítási költség, a visszáruzás munkaerő költsége is jelentkezik. A nem kívánt többlet készlet állapot számos esetben okoz készlet leírási veszteséget a termék szavatossági idejének lejárta miatt.

A kiszedési hibákból származó legnagyobb költséget a kiskereskedelmi egységek számára a beérkező termékek folyamatos ellenőrzéses átvétele okozza. A legtöbb esetben a pick by voice technológia által biztosított megnövekedett pontosság miatt ez a folyamatos és minden szállításra vonatkozó ellenőrzés teljes egészében elhagyható.

 

A voice picking technológiával jelentőse csökkenthetők a kiszedési hibák. (a legtöbb rendszerben 99,9 százalékos pontosság kifejezetten jó érték, más esetekben ez akár kifejezetten rossz is lehet). Néhány példa alapján a hibák aránya a következőket mutatja:

1) 1000 kiszedésből 3 hiba csökkent 0,3 hibára ezer kiszedésből (a pontosság 99,7 százalékról 99,97 százalékra nőtt)

2) 1000 kiszedésből 8 hiba csökkent 1 hibára 1000 kiszedésből (a pontosság 99,2 százalékról 99,9 százalékra nőtt

3) 1000 kiszedésből 1,1 hiba csökkent 0,1 hibára 1000 kiszedésből (a pontosság 99,89 százalékról 99,99 százalékra nőtt

A feljegyzett kiszedési hibák csökkenések aránya 80 és 90 százalék közötti.

A lehetséges megtakarítás mértékének nagyságrendjét megmutatva, egy nagykereskedő 500 000 heti kiszedési egység mellett 2 ezrelékes hibával (99,8 százalékos pontosság) 50 000 hiba mellett dolgozik. Egy lehetséges 80 százalékos hiba csökkenéssel 1000 kiszedésből 0,4 hibával (99,96 százalékos pontosság) az éves hibák számát lecsökkentheti 40 000-rel. Ez 10 EUR/hiba költség esetén évi 400 000, EUR megtakarítást jelent.

 

Kiszedési hatékonyság mutatók

1) Az átlagos kiszedési hatékonyságnövekedés 10 és 20 százalék közti a következőkből adódóan:

2) A mindkét kéz szabadon használható, nem kell kiszedési listát vagy mobil terminált tartani a kiszedőnek. Ez az előny hűtött vagy fagyasztott termékek raktárában még inkább kézzel fogható?

3) A kiszedőnek nem kell megállni és elolvasni a kiszedési listát, a kiszedő elvégzi a kiszedést, majd miközben dolgozik, elvégzi a visszaigazolást és megkapja az új feladatot.

4) Nem kell a papír alapú kiszedési listákért elmenni a feladatkiadó pulthoz.

5) A voice picking technológia a dolgozókat intenzív és ütemezett munkára ösztönzi, az emberek jobban szeretnek dolgozni szóbeli utasítások alapján.

6) Nem egalizált termékek tömegadatait felrögzíteni gyorsabban lehet szóbeli kommunikációval, mint írásban vagy begépelve. Ez az előny hűtött vagy fagyasztott termékek raktárában még inkább számottevő.

7) Kisebb utánszedési igény, kevesebb hiányos készlet miatti kiszedetlen rendelési sor, mivel a valós idejű kiszedés könyveléssel a kiszedő tárhely utántöltése a termék kifogyáskor indítható.

A lehetséges megtakarítás mértékének nagyságrendjét megmutatva, egy elosztó raktári központnál 50 kiszedő összes munkabérköltsége 400 000, EUR, illetve az időszakonkénti túlórák miatt ez még ennél is több. Tizenöt százalékos teljesítmény növekedés mellett ez 60.000, EUR megtakarítást jelenthet évente, amely érték régiónkban reményeink szerint növekedni fog.

 

Adminisztrációs hatékonyság mutatók:

Az adminisztrációs hatékonyság növekedése a következőkből származik:

1) A kiszedési listák nyomtatásának és szétosztásának feladata megszűnik.

2) Megszűnik a kiszedési visszaigazolások adatbevitele és könyvelése, a kiszedő tárhely készlet kifutásainak kezelése, illetve a nem egalizált termékek tömegadat felvételének külön adatrögzítési igénye.

Mivel számos adminisztratív munkát végző dolgozó válik szükségtelenné a megszűnő feladatok miatt, az ebből fakadó költségmegtakarítás jelentős lehet egy nagy forgalmat bonyolító nagykereskedő számára.

 

Papír és irodaszer megtakarítás

A papír alapú kiszedési listák megszűntetésével az irodai papír felhasználás költségének csökkenése egymagában is számottevő. Felérések szerint számos disztribúciós központ éves szinten mintegy 60 000 EUR-t költ el irodai papír beszerzésre.

 

Valós idejű készlet vezetés

A voice technológia valós idejű készletvezetés lehetőséget biztosít:

1) Elindítható automatikus utántöltési feladat a kiszedési pozíciókra, ezzel optimalizálható a homlokvillás targoncák feladat kiadása és kihasználtsága, és elkerülhető az utánszedés vagy a kiszedőhelyen való várakozás kiszedő tárhely készlet kifogyása miatt.

2) Készletellenőrzés beépíthető az utántöltési folyamatba, ezzel növelhető a készletpontosság és a leltár hatékonysága.

3) Azonnali beavatkozási lehetőség van, ha a kiszedési tárhelyről a nyilvántartott mennyiség nem szedhető ki, vagy a folyamatba beépített készletellenőrzés mutat ki eltérést. Ebben az esetben a tárhely utántöltése elindítható, illetve pontosabban áttekinthető a valóságos készletek állapota.

4) A nagyobb készlet pontosság magasabb kiszolgálási szintet biztosít és kevesebb időt kell a készlet eltérések utáni nyomozással eltölteni. (csökkenő adminisztratív munka)

 

Megnövekedett biztonság

A kiszedők kezének szabaddá válása, illetve, hogy a figyelmüket nem kell megosztaniuk a kiszedési munkavégzés és a feladatutasítások elolvasása közt, a munkahelyi balesetek számát csökkenti.

A papír alapú feladatkiadás megszűnésével csökken a papír hulladék mennyisége, ezáltal tisztább, rendezettebb és biztonságosabb raktári rend alakítható ki.

Csökkenő betanítási idő

Az új raktári kiszedők betanítási ideje a pick by voice technológia mellett lecsökken, mivel ennek a technológiának az elsajátítása könnyebb, mint egy papír alapú technológia megtanulása. A betanítási idő tapasztalatok szerint a felére csökkenthető a kézi mobil terminállal végzett technológiákkal szemben, mivel ennél a technológiánál nem kell a dolgozókat a terminál képernyőjének kezelésére betanítani, az esetleges képernyő kezelési problémák nem akasztják meg a munkafolyamatot. További fontos tapasztalat az is, hogy a begyakorlottsági idő is kevesebb az új dolgozóknál, illetve a dolgozók közti hatékonysági különbségek is kisebbé válnak ezen technológia használata esetén.

 

Elvárt megtérülési idő

A pick by voice technológia bevezetése esetén is az elvárható megtérülési idő erősen különbözhet az egyes bevezetési területeken a következők szerint:

1. A meglévő kiszedési pontosság szintje, és annak növekedési potenciálja

2. Az aktuálisan használt kiszedési módszer: papíralapú vagy mobil terminálos feladatkiadású

3. Történik-e végellenőrzés a rendszerben kiadás előtt

4. Hány műszakban történik a kiszedés

5. Milyen infrastrukturális háttér áll rendelkezésre: pl. RF hálózat

6. A meglévő raktár kezelő informatikai rendszer (WMS) támogatja-e és ha igen, milyen módon a voice picking technológiát. (kiszedési útvonalak, kiszedési lista szegmentációk, utántöltések kezelése, interface, stb.)

A komissiózási feladat műszakszáma a raktári operáció során a legjelentősebb tényező a megtérülés szempontjából. Amennyiben naponként több műszakban is történik kiszedés, a voice terminálok megoszthatók a különböző műszakban dolgozó kiszedők közt. Javasolt, hogy minden kiszedő saját fülhallgatót és mikrofont kapjon, de magát a voice terminált több műszakban dolgozó kiszedő közt is meg lehet osztani. Ennek egyrészt higiéniai másrészt a bejelentkezést is könnyítő funkciója van. A fülhallgató egyedileg azonosíthatja a bejelentkező dolgozót, ami alapján a fülhallgató voice terminálra csatlakoztatásával letölthető a dolgozó hangprofilja és ezzel egyszerűen elindítható a bejelentkezési folyamat. Azoknál a raktári rendszereknél, ahol egynél több műszakban dolgoznak és papír alapú kiszedési rendszerről térnek át pick by voice rendszerre, a voice rendszer telepítésnek költségének megtérülése a legtöbb esetben 6 hónapon belül realizálódik. Azoknál a raktári rendszereknél, ahol csak egy műszakban történik kiszedési tevékenység, a reálisan várható megtérülési idő várhatóan egy év.

Szerző: logpilot.hu

Ez is érdekelheti